TALLERS DE CIRC

 

 

El circ és una de les activitats més globals i completes de l’àmbit del moviment. El fet que aquest art sigui la suma de diferents llenguatges permet que tothom en trobi un amb el qual pot gaudir, expressar-se i contribuir artísticament al grup.

Per a qualsevol persona i a qualsevol edat, la pràctica del circ estimula de manera molt potent dos grans vessants humanes: la creativitat i les aptituds socials.

A partir de l’aprenentatge de tècniques com l’acrobàcia, els equilibris sobre objectes, malabars, equilibris acrobàtics, trapezi  i de l’exhibició posterior, podem desenvolupar i millorar les facultats relatives a la cooperació, la solidaritat, l’esforç, la superació, la comunicació, l’autoestima i la participació.

UNA ACTIVITAT GLOBAL

El circ es fa, s’aprèn i es practica per passar-ho bé, per gaudir; però també té uns beneficis educatius indubtables.

Treballem quatre àmbits:

ÀMBIT TÈCNIC

 Assimilar el coneixement bàsic de les diferents tècniques de circ ajuda a:

 •      Assolir l’esquema corporal i psicomotriu.
 •     Fomentar un hàbit de treball autònom integrant un esquema de treball físic des d’hàbits saludables.
 •     Proposar la creativitat i la investigació a través del joc i la improvisació.

ÀMBIT AFECTIU  I  EMOCIONAL

 • Conquerir un major grau d’expressió i comunicació.
 • Adquirir un bon nivell d’autoestima.
 • Enriquir la seguretat amb un mateix/a.
 • Disminuir la sensació d’aïllament i cohibició mitjançant el treball en grup i participatiu.
 • Augmentar l’actitud cooperativa dins del grup i del grup cap enfora.
 • Afavorir la capacitat d’esforç, de persistència i d’assumpció de responsabilitats.
 • Promoure el treball en grup i les habilitats necessàries per aquest treball: respecte mutu, escolta activa i observació.

 

ÀMBIT DE LLEURE

 •  Incorporar la pràctica del circ en els hàbits de lleure.
 • Augmentar la sensibilitat davant d’expressions artístiques.
 • Desvetllar el joc i la convivència.
 • Construir alternatives creatives i participatives en contraposició a les consumistes i passives, al temps de lleure.

 

ÀMBIT COMUNITARI

 •  Fomentar la implicació directa de l’alumne en el projecte educatiu.
 • En el centre sociocultural.
 • En la comunitat que li és més propera a partir de tallers, cercaviles i exhibicions de caràcter  amateur.
 • A través de l’aprenentatge de circ, el noi i la noia es posiciona com a  actor protagonista.           
 •  Modifica l’autopercepció. 
 •   Enriqueix la relació que estableix amb la seva comunitat més propera.
 • Així és com la proposta pedagògica de circ proporciona unes bases i alimenta la seva creativitat i les seves habilitats socials, a través de la creació artística.

TÈCNIQUES. I tu, quin llenguatge parles?

 • Equilibris amb objectes
 • Acrobàcia
 • Equilibris acrobàtics
 • Malabars
 • Aeris – trapezi
 • L’exhibició o mostra de l’aprenentatge realitzat

 

EQUILIBRIS AMB OBJECTES

 Permet treballar:

 • El sentit de l’equilibri.
 • La percepció de l’espai i el moviment.

Sobre diferents objectes:  Bola d’equilibri, monocicle, rulo, bola rulo, cable, corda fluixa, escala lliure,                                                              pedalo…

 

                          

                         

MALABARS

 • És probablement la tècnica de circ més ràpida d’aprendre.
 • Permet treballar la resistència, superar les caigudes i les errades.
 • De fet, el procés d’aprenentatge consisteix en una sèrie de passos que ajuden, per exemple, a superar la frustració desenvolupant competències com la concentració, la disciplina o el sentit de l’humor.
 • Amb aquesta tècnica, els participants se sorprenen del que són capaços de fer amb els seus cossos, mans i peus, només amb concentració i entrenament.
 • Repetint, una, dues i tres vegades, fins que el moviment apareix natural i harmoniós.

Amb diferents objectes: Boles, bitlles, anelles, diàbolo, devil stick (pal xinès), mocadors, cubilets,                                                                    capses…

              

          

ACROBÀCIA

 Permet treballar:

 • Sobretot la confiança i la solidaritat, perquè molts dels exercicis s’han de desenvolupar de manera independent, però amb l’ajuda d’una o més persones.
 • Alhora, fomenta el desenvolupament psicològic, i no tan sols físic, perquè requereix esforç i atenció per rebre, entendre i realitzar les instruccions per fer les figures.
 • Amb aquesta disciplina, respectant les possibilitats i les limitacions de cada integrant del grup, es crea un espai d’expressió corporal amb un punt de partida en el fer, sentir i pensar a través del cos.
 • Un altre punt important d’aquesta disciplina és la bona condició física que es necessita per a realitzar els exercicis o per ajudar als companys a realitzar-los. Aixó anima als participants a desenvolupar hàbits saludables on s’eviten conductes de risc.

EQUILIBRIS ACROBÀTICS

 •  Realitzar figures d’equilibri amb la participació de dos o més persones.
 • Estàtiques o en moviment.

AERIS

 •  Trapezi: realitzar exercicis acrobàtics combinant la força i la flexibilitat formant figures a la barra i les cordes.
 • Individualment o en parelles.

  L’EXHIBICIÓ O MOSTRA DE L’APRENENTATGE REALITZAT

 • Aquest tipus de circ col·lectiu posa l’accent en els reptes artístics.
 • En els quals tant nois com noies s’han de provar per igual.
 • Reaccionen entre ells a l’hora de cooperar i prestar ajuda i han d’interaccionar per portar conjuntament a bon port l’espectacle.
 • L’entrenament conjunt reforça l’empatia i la col·laboració dins el grup.
 • Alhora que mostra als i les participants que, a través del treball en equip, es pot crear més i millor que a través d’una successió d’activitats individuals.
 • L’entrenament i la preparació per a un espectacle de circ fomenta una atmosfera de responsabilitat compartida.
 • La preparació i transferència fan, a més, que s’entengui la finalitat de l’organització i la disciplina.
 • S’experimenta el sentit de la planificació i la preparació, la visió en conjunt i la distribució de tasques i, d’aquesta manera, s’aprén intuïtivament.

                                      

 

 • Amb l’experiència, se supera la por escènica i la falta de seguretat en un mateix actuant davant del públic.
 • Els nois i les noies guanyen confiança en les seves pròpies facultats i valor per presentar el seu treball.
 • El repte de cooperar en els grups i de superar mecanismes d’acotació en funció de l’edat o del desenvolupament corresponent en el cas de l’adolescència es presenta, majoritàriament, a l’hora d’elaborar números de circ.

                      

 • D’una banda, el contacte corporal és inevitable en la majoria de les modalitats acrobàtiques per dur a terme el número.
 • D’altra banda, és necessari comunicar-se i cooperar per tal que l’espectacle funcioni.

Mitjançant l’entrenament, l’elaboració i la representació dels números de circ, s’entrenen:

 • L’habilitat i la mobilitat.
 • Es transmet esperit d’equip i es desenvolupen el valor i la capacitat per presentar.
 • Finalment, en sortir a la pista per actuar, es fomenta i es reforça, a través de la preparació, l’autoestima i la confiança en un mateix.